เกี่ยวกับบริษัท
หน้าแรก > เกี่ยวกับบริษัท

"บริษัท สมบูรณ์ แอนด์ เอส.พี. รับเบอร์ จำกัด"


บริษัทสมบูรณ์ แอนด์ เอส.พี.รับเบอร์ จำกัด  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง คุณสมเกียรติ  วงศ์กุศลเลิศ  และคุณสมบูรณ์  บุพกรการ และเป็นผู้บริหารร่วมกัน

 

ช่วงกลางปี  พ.ศ. 2533 บริษัทฯ  ได้ขยายการผลิต เพื่อผลิตสินค้ายางขอบกระจกสำหรับงานก่อสร้างอาคาร, สินค้าท่อยางหม้อน้ำรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ที่มีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และบริษัทฯ  ยังสามารถผลิตสินค้าที่ใช้วัสดุตั้งต้นเป็น Elastomer  และ Thermoplastic ได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

 

จะเห็นได้ว่า  บริษัทฯ  เราเป็นโรงงานผู้ผลิตที่มีประสิทธิภาพ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็นเวลายาวนาน

เรามีมาตรฐานการผลิตงาน