• นอกจากผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป ที่ทางบริษัท ได้ทำการผลิตแล้วทางบริษัทยังรับผลิตสินค้า โดยผลิตเป็น ชิ้นงานสำเร็จรูปเป็นชิ้นส่วนขึ้นรูปต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป

 • นอกจากผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป ที่ทางบริษัท ได้ทำการผลิตแล้วทางบริษัทยังรับผลิตสินค้า ตามแบบและความต้องการของลูกค้า โดยผลิตเป็น ชิ้นงานสำเร็จรูปเป็นชิ้นส่วนขึ้นรูปต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป

 • นอกจากผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูป ที่ทางบริษัท ได้ทำการผลิตแล้วทางบริษัทยังรับผลิตสินค้า ตามแบบและความต้องการของลูกค้า โดยผลิตเป็น ชิ้นงานสำเร็จรูปเป็นชิ้นส่วนขึ้นรูปต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป


BS EN ISO 9001:2008

11/30/-0001

   

ความเชื่อมั่นของลูกค้า ที่มอบให้กับ

11/30/-0001

   

 • BANGKOK CITY TOWER

 • TFC ( Taiwan )

 • Eureka (Australia )

 • Dhoby Ghaut (Singapore)

 • PSA Harbour (Singapore)

 • Novena (Singapore)

 • Suwannapoom Airport (Bangkok)

 • SIAM PARAGON (Bangkok)

 • 40 Mount Street North Sydney

 • 50 Lonsdale Street (NZ)

 • 101 Taipei (Taiwan)

 • 155 N Wacker (Chi)

 • Bangkok City Tower

 • CDOP4 2 (Aus)

 • Centene Plaza (USA)

 • Dhoby Ghaut (Sing)

 • Eureka (Aus)

 • Four seasons hotel (bang)

 • Jurong (Sing)

 • Mahanakorn Tower (Bang)

 • Marina Bay (Sing)

 • Novena (Sing)

 • PSA Harbour (Sing)

 • Renaissance Hotel (Bang)

 • Siam Paragon (Bang)

 • Singapore Changi Airport (Ter2)

 • Singapore Changi Airport (Ter3)

 • Singapore Changi Airport (Ter4)

 • Suvanabhumi Airport (Bang)